Avariijärgsed toimingud, kindlustusjuhtum, remont. Tagasi

Remondi või kindlustusele eelkalkulatsiooni/hindamise koostame 2-tööpäeva jooksul peale kliendi või kindlustusettevõtte sooviavalduse esitamist ja sõiduki ülevaatamist. Koostöös partnerfirmaga teostame värvimistöid kõikidele mootorratastele, rolleritele ja ATV-dele.

Liiklusõnnetusse sattumisel palume järgida.

Käitumine liiklusõnnetuse korral: Õnnetuses osalejad vormistavad juhtunud liiklusõnnetusest nõuetekohase teate blanketile. Lahkarvamuse korral või juhul, kui liiklusõnnetuses said viga inimesed või kui kahju saaja ei ole teada, tuleb õnnetusest kohe teatada politseile ja tegutseda politseilt saadud korralduste järgi.

Kannatanu peab esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu teatama liiklusõnnetusest suuliselt või kirjalikult:

- Mis tahes Eesti liikluskindlustusega tegelevale kindlustusandjale
- Eesti Liikluskindlustuse Fondile (Mustamäe tee 44 , Tallinn) Tel: 667 1800

Liiklusõnnetuses kahju tekitanud isik (juht), samuti isik, kes ei tea, kas ta on liikluskahju tekitaja või kannatanu, peab liiklusõnnetusest teatama mitte hiljem kui viis päeva pärast liiklusõnnetust:

- Konkreetse sõiduki kindlustanud kindlustusandjale
- Eesti Liikluskindlustuse Fondile (Mustamäe tee 44 , Tallinn) Tel: 667 1800
Kui viie päeva jooksul ei olnud mõjuva põhjuse tõttu liiklusõnnetusest võimalik teatada, tuleb kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse Fondile esitada:

- toimunu kohta kirjalik seletus
- ülevaatuseks sõiduk, mis osales liiklusõnnetuses.

Kahjuteateid saab edastada:

If Eesti Kindlustus: tel: 1211 e-postiga kahjud@if.ee

ERGO Kindlustus: tel: 6 267 220 e-postiga kahju@ergo.com.ee

Salva Kindlustus: tel: 6 830 500 e-postiga kahjud@salva.ee

QBE Kindlustuse Eesti: tel: 6 671 440 e-postiga qbe@lkb.ee

Seesam Rahvusvaheline Kindlustus: tel 628 1770 e-postiga kahjud@seesam.ee

Inges Kindlustus AS: tel: 6 410 436 e-postiga inges@inges.ee

Juhul, kui liiklusõnnetuse põhjustasite Teie ning Teil on kaskokindlustusleping, pöörduge kahjukäsitlusfirma poole ühe-kahe tööpäeva jooksul, alates õnnetuse toimumisest. Kahjuekspert teostab sõiduki ülevaatuse ning seejärel suunab Velt Motocentrisse.

Küsin nõu: Tel +372 56 56 6665